Banor “Vad är det här för ultra – 2022”

Då var det äntligen dags. GPX-filer för rekommenderad väg finns i en samlad zipfil nedan. Du finner också länkar till de kontrollpunkter som finns. På tävlingsdagen finns det en mycket enkel karta att tillgå med den rekommenderade vägen inritad. På den kartan saknas hus, tät skog, branter, stenar och många andra detaljer. Ta hjälp av annat rekommenderat kartmaterial som vi länkar till. Du kan utgå från att det i stort sätt alltid finns en stig, eller väg under den lila streckningen som visar den rekommenderade vägen.

Kvarnamossen 10 km

Härskogen 8 km

Rävabacken 6 km

Öijaredsviken 4 km

Säveån 2 km

Utgångspunkten för alla kontrollpunkter är Jernbruket

Här går det att följa löparna RaceTracker – Jernbrukets Ultra 2022

För att skapa ett eget kartmaterial, eller reka bättre vägval, så rekommenderas:

Min Karta (lantmateriet.se)

https://www.openstreetmap.org/

Omaps (orienteringskartor)

Laserkarta Sverige från Gokartor