Jernbrukets ultra

Jernbrukets Ultra är föreningen som arrangerar tävlingarna Jernbrukets backyard ultra samt Jernbrukets – Vad är det här för ultra?. Klubben är ansluten till svenska friidrottsförbundet.

Det är nu möjligt att bli medlem i föreningen. Det kostar 150 kr.

Du blir medlem genom att fylla i formuläret nedan och därefter betala in medlemsavgiften på 150 kr på bankgiro 5530-6104.

Syftet med Jernbrukets Ultra är att främja ultralöpning i Flodas närområde.

Det sker genom gemensam träning samt arrangemang av tävlingar och öppna träningstillfällen.

Jernbrukets Ultra tror på alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. Föreningen värnar demokratiska värderingar och mänskliga friheter och rättigheter.