Säveåloopen

Tävlingens andra loop skiljer sig mycket mot Nääsloopen. Större delen förläggs på snälla stigar i naturreservatet Säveåns dalgång. Här forsar säveån fram genom en härlig lövskogsdal. här finns det stor möjlighet att få se bäver bland annat. Loopen är mestadels på lättsprungen stig med inslag av spänger och trappor. Cirka 70 höjdmeter.

Start – reningsverket 0-1,4 km

Starten tar oss mot järnvägsstationen och över Säveån på Kvarnbron. Vi tar oss återigen förbi lekparken spindelparken innan vi svänger höger på asfaltsväg mellan husen i centrala Floda. Efter en av få passager över bilväg fortsätter vi på asfalt längs Säveåns sydsida till reningsverket, där det roliga börjar.

Reningsverket – Hillefors 1,4-3,5 km

Två kilometers njutning genom naturreservatet längs Säveån. Du kommer snart upptäcka att här bor det bäver. Har du tur får du se en eller flera. Underlaget är en väl preparerad stig, växelvis med spänger och lite trappor här och var. Det är en flack och lättsprungen sträcka som avslutas med ganska många trappsteg…

Hillefors – Tullängsbron 3,5-5 km

… där vi via en loop på en grusväg vänder tillbaks mot Floda igen. Efter ett par hundra meter på grusväg vi återigen ned till naturreservatet där vi följer samma stig tillbaka till Tullängsbron.

Tullängsbron – Garveriet 5-6,1 km

Här byter vi sida till norra sidan av Säveån. Det börjar direkt med en gåbacke på asfalt innan vi svänger in i en fårhage. Fåren är extremt vana med löpare och kan behöva rundas. Sträckan är kuperad och här kan du växla mellan att promenera och springa på. Stigen är väl preparerad grusstig utan överraskande rötter eller stenar. Sträckan avslutas med en nedförsbacke ned till Garveriet.

Garveriet – Jernbruket 6,1-6,7 km

Den avslutande sträckan är mellan Flodas två matcentrum. Garveriet med bageri, bryggeri, egna odlingar och mycket annat till vårt tävlingscentrum Jernbruket. Här springer vi blandat på grus och asfalt och passerar återigen en bilväg innan vi springer på cykelväg sista biten till – ett varv till.